Domů Často kladené otázky

Trénink

Kolik dětí je v jednom kurzu?

Počet dětí se u jednotlivých kurzů liší. Bližší informace lze nalézt přímo v registračním formuláři, kdy se po zvolení konkrétního plaveckého kurzu v závorce zobrazí počet aktuálně zaregistrovaných členů/maximální kapacita dětí. Jeden trenér má na starost 8 neplavců nebo 15 plavců.

Co s sebou na první lekci plavání?
Na první lekci je potřeba s sebou plavky, ručník, mýdlo, případně pak dle uvážení plavecké brýle, čepici či boty k bazénu...
Jsou potřeba plavecké brýle/čepice?
Pořízení plaveckých brýlí necháváme na Vašem uvážení. Pro lepší kvalitu výuky a současně pohodlí dětí lze toto vybavení nicméně doporučit. 
Mohu se jít se synem/dcerou podívat jak probíhá trénink?

Každý bazén má jiné požadavky. Informace k jednotlivým plaveckým bazénům lze nalézt na hlavní liště v záložce O nás - Ke stažení. Tento soubor je rovněž součástí e-mailu, který obdržíte po úspěšném vyplnění registračního formuláře.

Je možné mého syna/dceru přeřadit během roku do jiného kurzu?
Přeřazení dítěte je možné pouze po domluvě s hlavním trenérem a dle volných kapacit ostatních kurzů. K přeřazování dětí může docházet i v průběhu roku, kdy trenéři vytváří co možná nejlepší podmínky pro danou skupinu.
Mohu jít před začátkem výuky pomoci převléknut svého syna/dceru?

Každý bazén má jiné požadavky. Informace k jednotlivým plaveckým bazénům lze nalézt na hlavní liště v záložce O nás - Ke stažení. Tento soubor je rovněž součástí e-mailu, který obdržíte po úspěšném vyplnění registračního formuláře.

Plavete o státních svátcích a prázdninách?

Ne, o státních svátcích a prázdninách neplaveme. K této skutečnosti je přihlédnuto i při celkové výši členského příspěvku. Zde nutné upozornit na skutečnost, že se nejedná o kurzovné, ale o členský příspěvek na dobu trvání pololetí, jak vyplývá z Členské směrnice ke sportovním plaveckým tréninkům zapsaných spolků Sports Team CZ. Předmětné směrnice lze nalézt na hlavní liště v záložce O nás - Ke stažení. Tento soubor je rovněž součástí emailu, který obdržíte po úspěšném vyplnění registračního formuláře.

Platby

Mohu členský příspěvek uhradit přes portál BENEFIT PLUS?

Bohužel, členský příspěvek není možné hradit přes portál Benefit Plus. Úhrada členského příspěvku je možná pouze bankovním převodem podle pokynů k platbě, které obdržíte po odeslání registračního formuláře.

Mohu platit hotovostí?

Platbu v hotovosti nepřijímáme. Úhrada členského příspěvku je možná pouze bankovním převodem podle pokynů k platbě, které obdržíte po úspěšném vyplnění registračního formuláře.

Nemoc/zranění

Kde mám syna/dceru omluvit v případě nemoci/zranění?

Omluvy je nutné řešit s hlavním trenérem konkrétního města, ve kterém syn/dcera plave. Aby byla omluva z tréninku plně akceptována, je nutné zaslat omluvu přes klientskou sekci. Omluva se odešle přímo hlavnímu trenérovi.

Lze si v případě nemoci/zranění zmeškanou hodinu nahradit?

Zmeškanou lekci je možné nahradit pouze po domluvě s hlavním trenérem a s ohledem na volné kapacity bazénu. Změškanou lekci si lze nahradit pouze v případě omluveného tréninku, tedy po odeslané omluvence přes klientskou sekci.

V případě, že je nemoc/zranění na delší dobu, vrací se část členského příspěvku?
Členský příspěvek je nevratný. V závažných a výjimečných případech je možné vrátit část členského příspěvku, a to na základě výpočtu dle interní směrnice o členských příspěvcích. Rozhodnutí o vrácení části členského příspěvku je na posouzení předsednictva organizace, které uvedené na základě písemně podaného podnětu člena organizace projedná na nejbližší plánované schůzi předsednictva (viz čl. V odst. 1 Stanov příslušného spolku). Posuzování těchto případů je individuální. 

Ostatní

Od kolika let k Vám může syn/dcera nastoupit do kurzu?

Minimální věková hranice dětí, které se mohou účastnit naší plavecké výuky, je 4 roky. 

Co mám udělat v případě, že mám zájem stát se trenérem ve Sports Team CZ?

V tomto případě budeme rádi, zašlete-li Váš životopis na emailovou adresu info@sportsteam.cz. My se Vám v nejbližší možné době ozveme.

Kdy začínají a kdy končí jednotlivá pololetí?

I. pololetí začíná  20. 9. 2021 a končí 31. 1. 2022

II. pololetí začíná 1. 2022 a končí 19. 6. 2022

K čemu slouží klientská sekce?

Přístup do klientské sekce získá každý, kdo úspěšně vyplní a odešle registrační formulář. Pokyny k prvnímu přihlášení budou zaslány společně s e-mailem o potvrzení registrace. V klienské sekci naleznete: 

  • OMLUVENKY, přes které lze děti omlouvat z tréninku přímo hlavnímu trenérovi
  • POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNU, lze o něj žádat pouze přes klientskou sekci, nejpozději do 14dnů od vytvoření registrace
  • NOVINKY - co se děje, jaké akce se chystají a další důležité informace
  • PŘEDREGISTRACE - tím, že se stanete našimi členy, získáváte možnost přednostního přihlášení na plavecké tréninky do dalších pololetí ještě předtím, než budou otevřeny pro veřejnost.

RÁDI BYSTE SE PŘIPOJILI DO NAŠICH ŘAD?

Sports Team CZ

¨

Kontakt