Domů Často kladené otázky

Trénink

Kolik dětí je v jednom kurzu?

Počet dětí se u jednotlivých kurzů liší. Bližší informace lze nalézt přímo v registračním formuláři, kdy se po zvolení konkrétního plaveckého kurzu v závorce zobrazí počet aktuálně zaregistrovaných členů/maximální kapacita dětí. Jeden trenér má na starost 8 neplavců nebo 15 plavců.

Co s sebou na první lekci plavání?
Na první lekci je potřeba s sebou plavky, ručník, mýdlo, případně pak dle uvážení plavecké brýle, čepici či boty k bazénu...
Jsou potřeba plavecké brýle/čepice?
Pořízení plaveckých brýlí necháváme na Vašem uvážení. Pro lepší kvalitu výuky a současně pohodlí dětí lze toto vybavení nicméně doporučit. 
Mohu se jít se synem/dcerou podívat jak probíhá trénink?

Každý bazén má jiné požadavky. Informace k jednotlivým plaveckým bazénům lze nalézt na hlavní liště v záložce O nás - Ke stažení. Tento soubor je rovněž součástí e-mailu, který obdržíte po úspěšném vyplnění registračního formuláře.

Je možné mého syna/dceru přeřadit během roku do jiného kurzu?
Přeřazení dítěte je možné pouze po domluvě s hlavním trenérem a dle volných kapacit ostatních kurzů. K přeřazování dětí může docházet i v průběhu roku, kdy trenéři vytváří co možná nejlepší podmínky pro danou skupinu.
Mohu jít před začátkem výuky pomoci převléknut svého syna/dceru?

Každý bazén má jiné požadavky. Informace k jednotlivým plaveckým bazénům lze nalézt na hlavní liště v záložce O nás - Ke stažení. Tento soubor je rovněž součástí e-mailu, který obdržíte po úspěšném vyplnění registračního formuláře.

Plavete o státních svátcích a prázdninách?

Ne, o státních svátcích a prázdninách neplaveme. K této skutečnosti je přihlédnuto i při celkové výši členského příspěvku. Zde nutné upozornit na skutečnost, že se nejedná o kurzovné, ale o členský příspěvek na dobu trvání pololetí, jak vyplývá z Členské směrnice ke sportovním plaveckým tréninkům zapsaných spolků Sports Team CZ. Předmětné směrnice lze nalézt na hlavní liště v záložce O nás - Ke stažení. Tento soubor je rovněž součástí emailu, který obdržíte po úspěšném vyplnění registračního formuláře.

Platby

Mohu členský příspěvek uhradit přes portál BENEFIT PLUS?

Uhrazení členského příspěvku je možné i přes portál Benefit Plus. Rozhodli jsme se již s Benefit Plus neprodloužit spolupráci. Smlouva vyprší 31.7.2020. Do této doby máte možnost uhradit členský příspěvek tak, jak tomu bylo doposud.  

Mohu platit hotovostí?

Platbu v hotovosti nepřijímáme. Úhrada členského příspěvku je možná pouze bankovním převodem podle pokynů k platbě, které obdržíte po úspěšném vyplnění registračního formuláře.

Nemoc/zranění

Kde mám syna/dceru omluvit v případě nemoci/zranění?

Omluvy je nutné řešit s hlavním trenérem konkrétního města, ve kterém syn/dcera plave. Aby byla omluva z tréninku plně akceptována, je nutné zaslat omluvu přes klientskou sekci. Omluva se odešle přímo hlavnímu trenérovi.

Lze si v případě nemoci/zranění zmeškanou hodinu nahradit?

Zmeškanou lekci je možné nahradit pouze po domluvě s hlavním trenérem a s ohledem na volné kapacity bazénu. Změškanou lekci si lze nahradit pouze v případě omluveného tréninku, tedy po odeslané omluvence přes klientskou sekci.

V případě, že je nemoc/zranění na delší dobu, vrací se část členského příspěvku?
Členský příspěvek je nevratný. V závažných a výjimečných případech je možné vrátit část členského příspěvku, a to na základě výpočtu dle interní směrnice o členských příspěvcích. Rozhodnutí o vrácení části členského příspěvku je na posouzení předsednictva organizace, které uvedené na základě písemně podaného podnětu člena organizace projedná na nejbližší plánované schůzi předsednictva (viz čl. V odst. 1 Stanov příslušného spolku). Posuzování těchto případů je individuální. 

Ostatní

Od kolika let k Vám může syn/dcera nastoupit do kurzu?

Minimální věková hranice dětí, které se mohou účastnit naší plavecké výuky, je 4 roky. 

Co mám udělat v případě, že mám zájem stát se trenérem ve Sports Team CZ?

V tomto případě budeme rádi, zašlete-li Váš životopis na emailovou adresu info@sportsteam.cz. My se Vám v nejbližší možné době ozveme.

Kdy začínají a kdy končí jednotlivá pololetí?

I. pololetí začíná  21. 9. 2020 a končí 31. 1. 2021.

II. pololetí začíná 1. 2. 2021 a končí 18. 6. 2021.

K čemu slouží klientská sekce?

Přístup do klientské sekce získá každý, kdo úspěšně vyplní a odešle registrační formulář. Pokyny k prvnímu přihlášení budou zaslány společně s e-mailem o potvrzení registrace. V klienské sekci naleznete: 

  • OMLUVENKY, přes které lze děti omlouvat z tréninku přímo hlavnímu trenérovi
  • POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNU, lze o něj žádat pouze přes klientskou sekci, nejpozději do 14dnů od vytvoření registrace
  • NOVINKY - co se děje, jaké akce se chystají a další důležité informace
  • PŘEDREGISTRACE - tím, že se stanete našimi členy, získáváte možnost přednostního přihlášení na plavecké tréninky do dalších pololetí ještě předtím, než budou otevřeny pro veřejnost.

RÁDI BYSTE SE PŘIPOJILI DO NAŠICH ŘAD?

Sports Team CZ

¨

Kontakt