Domů #MetodickéOkénko - kraul

post_09

Kraul

Plavecký způsob kraul je nejrychlejším ze všech čtyř plaveckých způsobů. Je často také využívám v dalších sportovních odvětvích jako je triatlon, duatlon, dálkové plavání či moderním pětiboj.

Jak kraul vypadá?

Při kraulu leží tělo ve vodě na břiše, v mírně šikmé poloze, tzn. ramena jsou výše než boky. Za nejoptimálnější postavení hlavy považujeme mírný pohled vpřed a dolů (cca 45°), vodu rozrážíme temenem hlavy. Postavení hlavy u toho způsobu je individuální vzhledem ke specializaci plavce (zda se jedná o sprintera nebo dálkového plavce).

Hlavní záběrovou a hnací silou jsou paže. V procentuálním vyjádření dle různých autorů lze shrnout, že záběrová síla paží je v rozmezí 70 - 90%, tím na nohy připadá 10 - 30%. Správně prováděný kraulový kop nám slouží nejen jako hnací síla, ale také k vyrovnávání a udržování plavecké polohy. Všechno záleží na mnoha faktorech, jako je správně provedený záběr pažemi přes vysokou polohu lokte, správné nastavení záběrových ploch u nohou, správného zvládnutí nádechu a mnoho dalších faktorů.

Jak u kraulu dýcháme?

Dýchání u plaveckého způsobu kraul je individuální v závislosti na zdatnosti plavce, délce tratě, zvládnutí techniky a mnoha dalších technických aspektech. Nádech pro prováděn do strany, kdy začíná v polovině až konci záběru a končí v polovině přenosu paže. Nádech je prováděn ústy, je krátký a intenzivní. Je prováděn pouze polovinou úst, vzhledem ke správnému udržení těla se z vody dostane pouze polovina obličeje. Nádech nesmí narušit či omezit plynulost a kvalitu kraulové souhry.

Nejideálnější plavecká technika je tzv. šestiúderová souhra. Kdy na to jeden plavecký cyklus paží přijde šest kopů nohama.

Proč se kraul učí jako jeden ze dvou prvních plaveckých způsobů?

Hrubou formu kraulu (natažená paže + kopání nohami = kraulová vrtule) lze učit komplexní metodou, stejně jako plavecký způsob znak. Jedná se o cyklické, střídavé a symetrické pohyby horními i dolními končetinami. Jde teda o symetrické zatížení těla. Pro děti je vždy jednodušší využití komplexní metody vhledem k tomu, že je vidět konečná fáze prováděného pohybu. Děti tedy vidí výsledek prováděného pohybu rychleji. Náročnost v tomto případě připadá na trenéra, který musí zvládat dobře diagnostiku a ihned první chyby opravovat, aby nedošlo k fixaci špatného pohybového návyku.

RÁDI BYSTE SE PŘIPOJILI DO NAŠICH ŘAD?

Sports Team CZ

¨

Kontakt