Domů #MetodickéOkénko - plavecké dýchání

post_09

Plavecké dýchání

Jako každý sport má svá specifika, tak i plavání. U tří (motýl, prsa, kraul) ze čtyř (znak) plaveckých způsobů je výdech prováděn do vody. Plavecké dýchání považujeme za jednu ze základních plaveckých dovedností.

Plavecké dýchání je nejdůležitějším a nezbytným prvkem pro navazující plaveckou výuku a především pro výuku plaveckých způsobů. Bez zvládnutí dýchání  nelze pokračovat v další výuce, dochází k řetězení chyb, které se projeví jako limitující.

Co je to plavecké dýchání?

Jedná se o krátký a intenzivní nádech ústy (kde je cílem dostat do plic, co nejvíce okysličeného vzduchu), poté následuje plynulý a konstantní výdech nejen ústy, ale i nosem.

Výdech musí být vždy časově delší. Jedná se o cyklickou a plynulou činnost.

Mezi největší chyby řadíme zadržovaný dech (nedochází k výdechu), nepravidelný výdech (přerušovaný výdech), nebo výdech a nádech provedený až nad hladinou.

A jak se učí plavecké dýchání?

1. Nejdříve je potřeba seznámit se s vodou a adaptovat se na vodní prostředí, kde omýváme obličej vodou, poléváme se vodou nebo na sebe vodu cákáme navzájem. 

2. Poté přejdeme k foukání do vody, při fouknutí do hladiny, se nám hladina rozčeří, vytvoří kroužky a my vidíme, že se skutečně něco děje.

3. Dále se pokusíme o ponoření úst a vytvoření prvních bublin plných výdechem do vody. Pro rozbourání vodní bariéry, která vytváří protitlak, začínáme postupně vydechovat, ještě než ponoříme ústa do vody. V začátcích se velice důležité se popasovat s odporem vody.

4. Ve chvíli kdy zvládáme vydechovat do vody ústy, pokusíme se přidat pod vodu i nos a zapojit ho do výdechu.

5. Následuje ponoření celého obličeje s volný, plynulým a konstantním výdechem.

Celou dobu dbáme na otevřené oči, protože jako každou základní plaveckou dovednost, nacvičujeme jak s, tak i bez plaveckých brýlí, převážně z bezpečnostních důvodů a z hlediska všestrannosti.

Dovednost považujeme za zvládnutou ve chvíli, kdy zvládáme nádechy a výdechy do vody bez přerušení, v několika opakování za sebou.

RÁDI BYSTE SE PŘIPOJILI DO NAŠICH ŘAD?

Sports Team CZ

Jsme sportovní organizace specializující se na plavání. Poskytujeme komplexní služby v oblastech rekreačního a výkonnostního plavání.

Kontakt