Domů Plavecká metodika STCZ

post_09

Plavecká metodika STCZ

Velká organizace, náročná organizace. Sports Team CZ v současnosti působí v 7 městech a celkem na 9 bazénech po celé České republice. Celkem čítá více než 60 trenérů také z celé republiky. Koordinace takového množství, z hlediska podmínek, bazénů a trenérů je náročné nejen administrativně a organizačně, ale především na jednotnost a ucelenost plavecké metodiky.

V naší organizace, ač se to může na první pohled zdát, nám nejde o to mít úspěšných 5 dětí, ale mít stovky a tisíce plavců, kterým se dostane dobrých podmínek, kvalitní výuky, naučí se správně plavat, ale hlavně je bude bavit sportovat. Ten, kdo by měl tohle všechno dětem předat, je právě trenér. Proto jsme začali pracovat na něčem, co bude pro naši organizaci unikátní a posune nás to opět o krok dál.

Náš nový metodik pro celou organizaci, Mgr. Adam Křehký pracuje na kompletně nové plavecké metodice, která bude šitá našim bazénům na míru jako nové sako. Naše metodika nebude vycházet ze starých, přežitých a neúčinných cvičení či postupů. Bude obsahovat nejnovější prvky pro výuku dětí a moderní postupy ve výuce, které nebudou vycházet pouze z plavání. Našich cílem není pouze mechanicky děti učit, ale rozvíjet plavce komplexně. Naše metodika na to nebude pohlížet pouze z hlediska plavání, ale také z hlediska psychologického, sociálního, motorické a hlavně zdravotního. Stěžejním prvek výuky bude emoční vazba ke sportu, u nás k plavání. Pokud sport vyvolává kladné emoce, rád se k němu vždy každý vrací.

Zároveň s výše zmíněným se pracuje na internetovém prostředí pro naše trenéry, které bude v novém kabátě, kde budou mít nejen celou komentovanou metodiku k dispozici, ale také výuková videa, online plavecké semináře nebo řízené online diskuze na problémy v praxi. A to není všechno, od nového roku bude nastaven nový školící systém pro všechny naše trenéry, kde se na pravidelných setkáních se všemi trenéry bude pracovat na nedostatcích, které nám nová metodika časem může ukázat. Prvním cílem bude metodiku aplikovat a dostat do praxe, druhým bude odstranění případných nedostatků. Specifické podmínky některých bazénu jsou i pro nás velkým oříškem, ale s pomocí všech našich trenérů to určitě zvládneme.

 

RÁDI BYSTE SE PŘIPOJILI DO NAŠICH ŘAD?

Sports Team CZ

¨

Kontakt