SPORTSTEAM.CZ

Často kladené otázky a odpovědi

Trénink

Kolik dětí je v jednom kurzu?

Počet dětí se u jednotlivých kurzů liší. Bližší informace lze nalézt v odkazu ZDE. Po zvolení konkrétního plaveckého kurzu se v závorce zobrazí počet aktuálně zaregistrovaných členů/maximální kapacita dětí. Jeden trenér má na starost 8 neplavců nebo 15 plavců.

Co s sebou na první lekci plavání?

Na první lekci je potřeba s sebou plavky, ručník, mýdlo, příp. plavecké brýle, čepici či boty k bazénu...

Jsou potřeba plavecké brýle/čepice?

Pořízení plaveckých brýlí necháváme na Vašem uvážení. Pro lepší kvalitu výuky a současně pohodlí dětí lze toto vybavení nicméně doporučit. Bez brýlí se děti nenaučí správně dýchat do vody či držet správnou polohu těla na vodní hladině. Plavecká čepice je nutná pouze na plaveckém bazénu v Praze na Zeleném Pruhu. 

Mohu se jít se synem/dcerou podívat jak probíhá trénink?

Každý bazén má jiné požadavky. Specifika jednotlivých plaveckých bazénů lze nalézt na hlavní liště v záložce Ke stažení, příp. přímo ZDE. Tento soubor je rovněž součástí emailu, který obdržíte po úspěšném vyplnění registračního formuláře.

Je možné mého syna/dceru přeřadit během roku do jiného kurzu?

Přeřazení dítěte je možné pouze po domluvě s trenérem a dle volných kapacit ostatních kurzů.

Mohu jít před začátkem výuky pomoci převléknut svého syna/dceru?

Každý bazén má jiné požadavky. Specifika jednotlivých plaveckých bazénů lze nalézt na hlavní liště v záložce Ke stažení, příp. přímo ZDE. Tento soubor je rovněž součástí emailu, který obdržíte po úspěšném vyplnění registračního formuláře.

Plavete o státních svátcích a prázdninách?

Ne, o státních svátcích a prázdninách neplaveme. K této skutečnosti je přihlédnuto i při celkové výši členského příspěvku. Zde nutné upozornit na skutečnost, že se nejedná o kurzovné, ale o členský příspěvek na dobu trvání pololetí, jak vyplývá z Členské směrnice ke sportovním plaveckým tréninkům zapsaných spolků Sports Team CZ. Předmětné směrnice lze nalézt na hlavní liště v záložce Ke stažení, příp. přímo ZDE. Tento soubor je rovněž součástí emailu, který obdržíte po úspěšném vyplnění registračního formuláře.

Platby

Mohu členský příspěvek uhradit přes portál BENEFIT PLUS?

Uhrazení členského příspěvku je možné i přes portál Benefit Plus. V případě, že se tak chystáte učinit, uveďte tuto skutečnost do poznámky v registračním formuláři.   

Mohu platit hotovostí?

Platbu v hotovosti nepřijímáme. Úhrada členského příspěvku je možná pouze bankovním převodem podle pokynů k platbě, které obdržíte po úspěšném vyplnění registračního formuláře. Pokyny k platbě lze rovněž nalézt na hlavní liště v záložce Ke stažení, příp. přímo ZDE.

Do kdy můžu žádat o potvrzení o zaplacení členského příspěvku pro zdravotní pojišťovnu?

Potvrzení o zaplacení členského příspěvku pro účely uplatnění u zdravotní pojišťovny (faktury) se vystavují v sídle organizace Sports Team CZ v Pardubicích. V případě, že jste o předmětné potvrzení písemně požádali na emailové adrese info@sportsteam.cz , bude Vám postupně prostřednictvím hlavního trenéra během plavecké výuky předáváno. Případně se lze domluvit s hlavním trenérem příslušného města na předání dříve než se plavecké tréninky ve II. pololetí 2018/2019 rozběhnou. 

V případě, že má pro tyto účely zdravotní pojišťovna  svůj formulář, je nutné zaslat nám ho i s bližšími požadavky rovněž na emailovou adresu info@sportsteam.cz. Předání vyplněného formuláře bude následně probíhat rovněž prostřednictvím hlavního trenéra.

Žádosti, které budou zaslány do 28.2.2019 budou k tomuto datu zpracovány a hromadně vytisknuty. Od tohoto data nebudou dodatečné žádosti přijímány. Výjimkou samozřejmě budou členové, kteří registraci učiní až po uvedeném termínu. Tyto případy budou řešeny individuálně.

Nemoc/zranění

Kde mám syna/dceru omluvit v případě nemoci/zranění?

Omluvy je nutné řešit s hlavním trenérem konkrétního města, ve kterém syn/dcera plave, a to osobně, příp. prostřednictvím emailu. Kontakty na jednotlivé trenéry naleznete zde.  

Lze si v případě nemoci/zranění zmeškanou hodinu nahradit?

Zmeškanou lekci je možné nahradit pouze po domluvě s hlavním trenérem a s ohledem na volné kapacity bazénu.

V případě, že je nemoc/zranění na delší dobu, vrací se část členského příspěvku?

Členský příspěvek je nevratný. V závažných a výjimečných případech je možné vrátit část členského příspěvku, a to na základě výpočtu dle interní směrnice o členských příspěvcích. Rozhodnutí o vrácení části členského příspěvku je nicméně na posouzení předsednictva organizace, které uvedené na základě písemně podaného podnětu člena organizace projedná na nejbližší plánované schůzi předsednictva (viz čl. V odst. 1 Stanov příslušného spolku). Nutné dodat, že posuzování těchto případů je zcela individuální.

 

Ostatní

Od kolika let k Vám může syn/dcera nastoupit do kurzu?

Věková hranice dětí, které se mohou účastnit naší plavecké výuky, je 4 roky.

Co mám udělat v případě, že mám zájem stát se trenérem ve Sports Team CZ?

V tomto případě budeme rádi, zašlete-li Váš životopis, včetně motivačního dopisu na emailovou adresu info@sportsteam.cz . My se Vám v nejbližší možné době ozveme.

Kdy začínají a kdy končí jednotlivá pololetí?

I. pololetí začíná 24.9. 2018 a končí 31.1. 2019

II. pololetí začíná 1.2. 2019 a končí 21.6. 2019

kontaktní informace

Sports Team CZ, Milheimova 827, Pardubice 530 02

info@sportsteam.cz www.sportsteam.cz

+420 730 807 690

Facebook a Instagram

@sportsteamcz

Copyright © 2015 SPORTSTEAM.CZ. All Rights Reserved.

NzkxMzg